Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Filmliga Best, hierna te noemen Filmliga Best. Als u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Filmliga Best behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Contactgegevens Filmliga Best
Email: info@filmligabest.nl

Telefoon: 0499 372303 / 0644 394516

Overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst wanneer een deelnemer een filmticket heeft gekocht bij Filmliga Best.

Prijzen
Op onze website zijn alle prijzen gesteld in euro’s inclusief 21% BTW. Filmliga Best heeft het recht om prijzen te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen worden altijd ruim van tevoren aangekondigd.

Na een bestelling ontvangt de klant/deelnemer een bevestiging via e-mail. Mocht er na 24 uur nog geen bevestiging bij u binnen zijn, neem dan contact met ons op. De betaling moet uiterlijk 3 dagen na plaatsing van een bestelling binnen zijn. Zo niet, dan houdt Filmliga Best zich het recht voor een bestelling te annuleren.

Levering
De plaats van levering is het email-adres dat de klant/deelnemer kenbaar heeft gemaakt in het bestelproces. Normaal worden de filmtickets direct na betaling verzonden. Mocht dat niet binnen 24 uur gelukt zijn, neem dan contact met ons op.

Product
Filmliga Best geeft een gelimiteerd aantal filmtickets uit per aangekondigde film. Tickets worden per email naar de deelnemer verzonden. Deelnemers draaien zelf hun tickets uit of ontvangen de mail op hun telefoon. Bij ingang van de bioscoopzaal wordt de op de vertoningsdatum geldende QR-code gescand als bewijs van toegang.

Privacy
De persoonlijke gegevens die de klant/deelnemer opgeeft bij het plaatsen van een bestelling worden door Filmliga Best uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. In geen geval verstrekken wij gegevens aan derden.

Copyright
Beeld en tekst van de website www.filmligabest.nl mogen alleen met toestemming van Filmliga Best worden gebruikt, ter promotie van Filmliga Best.

Kaarten kopen

 • Kaarten voor de films van de Filmliga Best koopt u online op filmligabest.nl.
 • U stelt zelf uw keuzepakket van films samen en rekent in één keer alle gekozen films af.
  • Alleen als er nog plaatsen over zijn (check filmligabest.nl voor de laatste informatie), kunt u op de dag zelf nog kaartjes kopen aan de kassa bij Bioscoop Biobest; u betaalt dan met pin of contant.

Alleen voor deelnemers/introducees, soms voor derden

 • Filmliga Best vertoont haar films aan ingeschreven deelnemers.
 • Deelnemers mogen bij verhindering hun tickets doorgeven aan derden.
 • Alleen als er nog plaatsen over zijn (check nl voor de laatste informatie), kunnen ook niet-ingeschreven deelnemers voor vertoning contant kaartjes kopen aan de kassa bij Bioscoop Biobest.

Tijdens uw bezoek

 • Tijdens een voorstelling verzoeken wij u goed te luisteren naar vragen en opdrachten van personeel en vrijwilligers, zij zorgen voor ieders veiligheid. 
 • Op uw kaartje staat een QR-code die bij de entree ter controle wordt uitgelezen.
 • Kies zelf uw stoel.
 • Na aanvang van de film is er geen toegang tot de zaal meer mogelijk.

Nieuw klimaatbeheersingssysteem

Biobest heeft een klimaatbeheersingssysteem dat volledig is gebaseerd op 100% aan- en afvoer van buitenlucht. De aanvoer wordt bovendien gefilterd door microgaasfilters die stof absorberen. 

Als u weer thuis bent

Hopelijk heeft u een fijne avond gehad. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van uw bezoek kunt u een mail sturen naar info@filmligabest.nl. Ook goede raad is altijd welkom!

Kom op tijd

Als u naar een film komt, wilt u hier natuurlijk helemaal in opgaan. Laatkomers storen de bezoekers die op tijd kwamen. Zorg er daarom voor dat u op tijd bent. We beginnen om 20.00 uur.

Zet uw telefoon op stil

Vergeet niet uw telefoon voor aanvang van de film of voorstelling op stil te zetten, zodat u anderen niet stoort.

Kaarten annuleren
• Kaarten annuleren kan altijd, tot 24 uur voor aanvang van de film. Annuleren kan alleen voor één enkele filmvoorstelling/vertoningsdatum. Stuur een mailtje met uw tickets van de betreffende avond naar info@filmligabest.nl. Wij zorgen ervoor dat uw geld wordt teruggestort en uw kaartje weer in de verkoop komt.
• Als een film of voorstelling niet doorgaat zoals aangekondigd, kan een vervangende film of voorstelling of terugbetaling worden aangeboden.

Leeftijdsgrenzen
Volgens de wet krijgen jongeren die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdsgrens 16. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdsgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Eten en drinken
Het is niet toegestaan om uw eigen eten en drinken mee te nemen. Een snack en/of drankje kunt u voorafgaand aan de film kopen aan de balie in de foyer. Zorg dat u geen hinder vormt voor medebezoekers en voorkom rammelende kopjes. Neem na afloop van de film glazen, papiertjes en kopjes mee. Dan blijft de zaal schoon voor de volgende bezoekers.

Geen beeld- en geluidsopnamen 
Het is voor bezoekers niet toegestaan om te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken tijdens een film of voorstelling.PIN of contant?
Kaartjes kopen doet u online. Bij Biobest kunt u zowel met pin als contant betalen.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

1. Lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd totdat het wordt opgezegd.
Door u in te schrijven als lid, geeft u toestemming voor een jaarlijkse automatische afschrijving van de lidmaatschapskosten. Het lidmaatschap is jaarlijks op te zeggen.

1.2 Bij het aanvragen van het lidmaatschap, wordt de eerste betaling gedaan met iDeal. Zo kunnen de betaalgegevens worden geverifieerd. In de jaren daarna geschiedt de betaling via automatische incasso.

1.3 Een lidmaatschap wordt overeengekomen voor tenminste een jaar. 

1.4 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één persoon. In één account kunt u voor één of twee personen een lidmaatschap aangaan.

2. Prijs en betaling

2.1 De prijs van het lidmaatschap bedraagt 10 euro per persoon per kalenderjaar.

2.2 Stichting Filmliga Best heeft het recht de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen. Dit zal altijd tijdig per email gecommuniceerd worden naar de leden.

2.3 Bij lidmaatschap betaalt de persoon voorafgaand een vast bedrag per kalenderjaar. 

2.4 Betaling van het lidmaatschap vindt na het eerste jaar plaats via automatische incasso. De abonnementhouder zal Stichting Filmliga Best daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.

2.5 Leden hebben geen recht op een vergoeding wanneer er geen voorstellingen worden getoond door storingen, overmacht en/of maatregelen opgelegd door de overheid.

3. Opzeggen

3.1 Het lidmaatschap is na het eerste jaar opzegbaar. Opzeggen kan via Mijn Filmliga. Ook per mail kan worden opgezegd. Ga naar info@filmligabest.nl en stuur de volgende verplichte gegevens:
– Naam van lid
– E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd
De opzegging wordt definitief zodra akkoord gegeven is door Stichting Filmliga Best.

4. Gebruik
4.1 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één persoon, dit betekent dat alleen deze persoon gebruik kan maken van het lidmaatschap.

5. Wijzigingen

5.1 Stichting Filmliga Best behoudt zich het recht voor prijzen en abonnementen te wijzigen. De eventuele wijziging zal altijd per email, voorafgaand aan de ingangsdatum, aan het lid kenbaar worden gemaakt.

6. Her-activeren

6.1 Na opzegging van een lidmaatschap loopt abonnementhouder het risico dat het abonnement bij her-activering van het lidmaatschap niet meer beschikbaar is of een andere prijs heeft.

7. Algemeen

7.1 De minimale leeftijd voor een lidmaatschap is 18 jaar.

7.2 Voor aanvullende informatie over een lidmaatschap of de service van Stichting Filmliga Best, kan er contact opgenomen worden via info@filmligabest.nl.

7.3 Stichting Filmliga Best behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

8. Communicatie

8.1 Kennisgeving en wijzigingen aangaande het abonnement geschieden uitsluitend via email naar het emailadres zoals opgegeven bij registratie.

 

crossmenu